آموزش نحوه کارکرد تایمر دیفراست یخچال  فریزر و ساید بای ساید

ما در این اموزش در نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید وستینگهاوس قصد اموزش کلیات تایمر دیفرست یخچال را داریم شما باید برای تعمیرات تخصصی یخچال فریزر و تعمیرات تخصصی ساید بای ساید این اموزش ها را کنار هم قرار دهید

     
  1. تایمر دیفراست

9-1 عملكرد : تایمر دیفراست در یخچال سرمایش غیر مستقیم قرار دارد. تایمر دیفراست كنتاكت برخی را به  منظور

یخ زدایی از كمپرسور به سیستم دیفراست منتقل می كند.

9-2 اصول و خصوصیات عملكرد

تایمر دیفراست عبارت است از یك موتور همزمان كه از سه قسمت موتور تایمر، دنده و قطعات ترمینال تشكیل شده

است البته قابل ذکر است که درتمامی تعمیرگاه های مجاز یخچال فریزر هم همین کار انجام میشود مانند تعمیرگاه مجاز یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک

1( قسمت موتور تایمر

موتور تایمر از روتور، هسته و سیم پیچ )كویل( تشكیل شده است.

وقتی جریان برق واراد استاتور می شود، استاتور تحریك می شود. قطب های استاتور، قطب های N و S می شوند،

قطب های روتور به دلیل مگنت داخل موتور نیز N و S می شوند. نیروی جاذبه و دافعه میان قطب های استاتور و

روتور موجب چرخش موتور شده و این نیروی چرخشی به دنده منتقل می گردد. شكل زیر اصول گردش تایمر

دیفراست را نشان می دهد همچنین میتوان در تعمیرگاه مجاز ساید بای ساید امانا این کار را به بهترین نحوه  ممکن انجام داد

3( دنده

قسمت دنده ای تایمر دیفراست از شش دنده تشكیل شده است. دنده شماره 9 1 مجهز به یك اهرم محافظ گردش

معكوس است و نیروی چرخشی روتور را به دنده 2 منتقل می كند. دنده های 2 تا 5 به طور سیستماتیك به یكدیگر

متصل هستند و نیروی چرخش را به دنده cam در ترمینال منتقل می كنند.

3( ترمینال ها

نیروی چرخش دنده cam ، سوییچ قسمت های ترمینال را به كار می اندازد.

تایمر دیفراست متشكل از ترمینال های شماره 1، شماره 2، شماره 3 و شماره 4 است. به منظور به كار افتادن تایمر ،

جریان برق به ترمینال شماره 1 و 3 اعمال می شود. شرایط كنتاكت های تایمر باید طوری باشد كه ترمینال های شماره

2 و 3 روشن باشند )سیستم دیفراست روشن است( یا ترمینال های شماره 3 و 4 روشن باشند )كمپرسور روشن است(

شكل های زیر، قطعات ترمینال و مدارات الكتریكی تایمر دیفراست هستند.

راه های ارتباط با ما :

خدمات مشتریان : 88304434

تعمیرگاه مرکزی : 88304435

شمال تهران : 22639783   ::    غرب تهران : 44038946

شرق تهران : 77586288   ::    غرب تهران : 36606190

مطالب مرتبط :

سرویس و تعیمر ماشین لباسشویی در تهران

نمایندگی رسمی تعمیرات ماشین لباسشویی

نمایندگی رسمی تعمیرات فریجیدر درشمال تهران